Xúc động với tâm thư fan nữ Thái Lan gửi Xuân Trường!

03/11/2019

Mặc dù đã trở về Việt Nam được 1 thời gian dài, nhưng Xuân Trường vẫn nhận được sự quan tâm của NHM Buriram. Mới đây, 1 fan nữ người Thái đã có lá thư đầy xúc động gửi đến tiền vệ sinh năm 1995.

Loading...

Nguyên văn lá thứ của Pupae Thanyaporn: “To Xuan Truong! First, I want to share that I’m not good at English and I have to use google and dictionary to write this letter. You may not be able to read this, but I still write it because I really love you. I know the name Xuan Truong when you played for Buriram, this is also my home football team. In the first place, I mistook you for a Korean, I liked your cold and friendly way from the first time you met at the airport. I have seen your class free kick against Nakhon. At that time I cried because it was an emotional goal, I’m glad you left a mark after your time in Thailand. I know Thai food is not right for you, but you still try, train hard to get the chance to play and shine.

xuc-dong-voi-tam-thu-fan-nu-thai-lan-gui-xuan-truong

Mặc dù đã trở về Việt Nam được 1 thời gian dài, nhưng Xuân Trường vẫn nhận được sự quan tâm của NHM Buriram. Mới đây, 1 fan nữ người Thái đã có lá thư đầy xúc động gửi đến tiền vệ sinh năm 1995.

The day you left Buriram to return to Vietnam, I cried again and didn’t dare to believe it, I thought you would stay at least for the rest of the season. I cried for the third time knowing that you had an injury and had to take 9 months off. I prayed a miracle would come to you, but it didn’t happen. Life is like that, try to Xuan Truong, you are a strong person with courage … please quickly come back to me and many others can watch you play. Remember, me and your millions of fans are always around and praying for you. I will try to come to Vietnam once to see you play again. Pupae Thanyaporn!”.

Tạm dịch: “ Gửi Xuân Trường! Trước tiên, tôi muốn chia sẻ rằng tôi không giỏi tiếng Anh và tôi phải sử dụng google và từ điển để viết lá thứ này. Có thể bạn không đọc được lá thứ này nhưng tôi vẫn viết nó vì tôi thực sự yêu mến bạn. Tôi biết đến cái tên Xuân Trường khi bạn thi đấu cho Buriram, đây cũng là đội bóng quê hương của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã nhầm bạn là một người Hàn Quốc, tôi thích sự lạnh lùng và thân thiện của bạn ngay từ lần gặp đầu tiên ở sân bay. Tôi đã chứng kiến pha sút phạt đẳng cấp của bạn vào lưới Nakhon. Lúc đó tôi đã khóc vì đó là bàn thắng đầy cảm xúc, tôi vui vì bạn đã để lại dấu ấn sau quãng thời gian bên Thái Lan. Tôi biết đồ ăn Thái Lan không hợp với bạn, nhưng bạn vẫn cố gắng, tập luyện chăm chỉ để có được cơ hội ra sân và tỏa sáng.

Đang tải...

xuc-dong-voi-tam-thu-fan-nu-thai-lan-gui-xuan-truong-1

Chân dung Pupae Thanyaporn

Ngày bạn rời Buriram để về Việt Nam, tôi lại khóc và không dám tin vào điều đó, tôi đã nghĩ bạn sẽ ở lại ít nhất là hết mùa giải. Tôi khóc lần thứ 3 khi biết bạn gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến 9 tháng. Tôi đã cầu nguyện phép màu sẽ đến với bạn, nhưng nó không xảy ra. Cuộc sống là vậy, hãy cố gắng lên Xuân Trường, bạn là người mạnh mẽ có có nghị lực… hãy nhanh chóng quay trở lại tôi và nhiều người khác có thể xem bạn thi đấu. Bạn hãy nhớ rằng, tôi và hàng triệu người hâm mộ của bạn luôn ở bên và cầu nguyện cho bạn. Tôi sẽ cố gắng 1 lần đến Việt Nam để xem bạn thi đấu 1 lần nữa. Pupae Thanyaporn!”.

Bình luận Facebook

Loading...