Tin Tức

Đã có rất nhiều người đóng góp ý kiến cho Thủy Tiên về việc cứu trợ người dân miền Trung 1 cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, trong tương lai làm sao để không xảy ra sự cố đáng buồn như hiện tại.

Dưới đây là bài chia sẻ rất thẳng thắn của bạn Hoàng Nhân trong Hội Quán Chelsea. Rất mong các bạn bàn luận vui vẻ, tranh gây tổn thương nhau.

Bảng xếp hạng